Historie

Den oprindelige Ganløse købmandsgård, Østergade 10 i Ganløse, blev bygget i år 1900 og fungerede som købmandsbutik til 2007. I næsten 10 år stod den herefter tom og forfaldt, indtil de to ganløseborgere Claus Dindler og Svend Rasmussen købte og overtog ejendommen med de faldefærdige bygninger den 18. marts 2016. Et år senere - den 18. marts  2017 - gik byggeriet af den nye KØBMANDSGÅRDEN i gang. Bygningen står nu helt færdig, og det blev markeret den 11. oktober 2018 med opsætning af navn på bygningen.
 
 

Byggeri

Den nye KØBMANDSGÅRDEN er en moderne beboelsesbygning tegnet af arkitekt Anne Marie Halling og projekteret af rådgivende ingeniør Jens-Peter Madsen. Det er Gribskov Byg A/S der som totalentreprenør står for opførelsen.
 
Den nye bygning ligner i byggestil og udseende den gamle købmandsbutik, så Ganløse har fået en ny bygning, der passer fint ind i miljøet omkring gadekæret. Bygningen står nu færdig - præcis 1 år efter byggeriet blev påbegyndt den 18. marts 2017. Den indeholder i alt 8 topmoderne lejligheder - 4 lejligheder á 85-107 m2 i stueplanen og 4 lejligheder á 66-92 m2 i tagetagen. Man kan se tegningerne her.
Hvis man vil vide mere om lejlighederne kan man kontakte bygherrene Claus Dindler (telefon 20953310, e-mail dindler@outlook.com) og Svend Rasmussen (telefon 51515173, e-mail svend@rasmussen.mail.dk)

Nye bygning og lejligheder

Den nye bygning er et byhus i klassisk landsbystil. Billederne viser i rækkefølge 1) bygningen set fra nordøst, 2) bygningen set fra syd og  3) interiør fra stuelejligheden midt for.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svend Rasmussen  | Tlf.: +45 51 51 51 73 | svend@rasmussen.mail.dk