Byggeri og salg af 8 lejligheder i nyt, smukt byhus i Ganløse

Test

Historie og nedrivning

Ganløse Gamle Købmandsgård er ejendommen beliggende Østergade 10 i Ganløse. Den oprindelige Ganløse købmandsgård blev bygget i år 1900 og fungerede som købmandsbutik til 2007. I næsten 10 år stod den herefter tom og forfaldt, indtil de to ganløseborgere Claus Dindler og Svend Rasmussen købte og overtog ejendommen med de faldefærdige bygninger den 18. marts 2016.
 
Planen var, at bygningerne skulle nedrives og erstattes af en ny bygning, som alle i Ganløse kunne være stolte af. Claus og Svend gik straks i gang med at søge kommunen om nedrivningstilladelse og indhente tilbud fra nedrivningsfirmaer. I juni måned 2016 gik nedrivningsfirmaet HHTE ApS så småt i gang med nedrivningen af bygningerne, og i slutningen af august 2016 var selve nedrivningen tilendebragt. Undervejs var der konstateret olieforurening fra en underjordisk fyringsolietank, og myndighederne stillede krav om, at al den olieforurenede jord skulle fjernes, før der kunne gives tilladelse til nyt byggeri. I løbet af september-oktober 2016 blev der fjernet 330 tons olieforurenet jord, og herefter erklærede Region og Kommune grunden fri for olieforurening.
 

Nedrivning og byggeri

Sideløbende med nedrivningen og fjernelse af oileforurenet jord, var arkitekt Anne Marie Halling og rådgivende ingeniør Jens-Peter Madsen i gang med planlægning af det nye byggeri. Omkring årsskiftet 2016-2017 blev der på basis af de udarbejdede tegninger givet byggetilladelse fra kommunen.
 
Der er tegnet kontrakt med Gribskov Byg A/S om opførelse af en ny bygning. Byggeriet blev påbegyndt 18. marts 2017. Lejlighederne vil være klar til indflytning den 1. december 2017. Den nye bygning skal i byggestil og udseende ligne den gamle købmandsbutik, så Ganløse får en ny bygning, der passer fint ind i miljøet omkring gadekæret.
Der planlægges boligbyggeri af 4 lejligheder á 85-107 m2 i stueplanen og 4 lejligheder á 65-83 m2 i tagetagen. Lejlighederne sælges inden byggeriet går i gang, og det er LokalBolig i Herlev/Stenløse, der står for salget. Der er således tale om projektsalg, hvor man køber på basis af tegninger og beskrivelser. Man kan se tegningerne her. Hvis man vil reservere eller købe en af lejlighederne kan man ringe til ejendomsmægleren på telefon nr. 47 19 28 00 eller sende en e-mail til ejendomsmægler Morten Gram på mg@lokalbolig.dk. 

Nye bygning og lejligheder

Den nye bygning er et byhus i klassisk landsbystil. Billederne viser bygningen set fra nordøst, bygningen set fra syd og  interiør fra stuelejligheden midt for.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svend Rasmussen  | Tlf.: +45 51 51 51 73 | svend@rasmussen.mail.dk